ანალიტიკა
მიხეილ ყაველაშვილის საიდუმლო ქონება

1682086306

მიხეილ ყაველაშვილი ყოფილი ქართველი სპორტმენია, რომელიც საზოგადოების მოზრდილმა ნაწილმა არა საფეხბურთო, არამედ პოლიტიკური საქმიანობით გაიცნო. ხალხის ძალად ცნობილი, ქართული ოცნების არაფორმალური ქვედანაყოფის სხვა დეპუტატებთან ერთად, იგი  რუსული კანონის მიღებისთვის იბრძოდა, მიზეზად კი გამჭვირვალეობას ასახალებდა. ამავე დროს, მიხეილ ყაველაშვილი ქონებრივ დეკლარაციას არაკეთილსინდისიერად ავსებს. ანტისადასვლურად განწყობილი დეპუტატის და მისი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა გაუმჭვირვალეა.მიხეილ ყაველაშვილი 2016-2020 წლებში საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო, 2020 წლიდან დღემდე კი X მოწვევის პარლამენტის წევრია. მიხეილ ყაველაშვილი წლების განმავლობაში “ქართული ოცნების” წევრი იყო, თუმცა 2022 წლის ოქტომბერში პარტია დატოვა და სხვებთან ერთად მოძრაობა “ხალხის ძალას” შეუერთდა. საინტერესოა, რომ პარლამენტის ოფიციალურ ვებ.გვერდზე ყაველაშვილის განათლების გრაფა ცარიელია, სამუშაო გამოცდილება კი ძირითადად მის საფეხბურთო კარიერას უკავშირდება.“აგენტების” კანონპროექტის შესახებ, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორი ყაველაშვილი იყო, ევროკავშირმა ცალსახად აღნიშნა, რომ „ეწინააღმდეგებოდა 12 რეკომენდაციის პრინციპებსა და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მიზანს. აღსანიშნავია, რომ ე.წ რუსული კანონპროექტის ინიციატორი დეპუტატის ორი შვილი საქართველოს საზღვრებს გარეთ დაიბადა, კონკრეტულად კი მარიამ ყაველაშვილი ინგლისში, მანჩესტერში, ხოლო გურამ ყაველაშვილი შვეიცარიის ქალაქ ციურიხში დაიბადა.მიხეილ ყაველაშვილმა, როგორც “უცხოური გავლენის” კანონპროექტის ერთ-ერთმა ინიციატორმა, აღნიშნა, რომ “უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ კანონპროექტი საქმიანობას არავის უზღუდავს. მისი მიზანია, ხალხმა იცოდეს, რომელი ორგანიზაცია საიდან ფინანსდება და რა მიზნებს ემსახურება. თუმცა, თავად არაკეთილსინდისიერად ასრულებს მასზე კანონით დაკისრებულ ვალდებულებას და დეკლარაციაში სრულყოფილად არ ასახავს ინფორმაციას.მიხეილ ყაველაშვილი ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციას 2016 წლიდან ავსებს. საინტერესოა, რომ საჯარო სამსახურის ბიურომ ყაველაშვილი ორჯერ, 2017 და 2019 წლებში სწორედ დეკლარაციების არასწორად შევსების გამო დააჯარიმა, უფრო კონკრეტულად კი მან არ დაადეკლარირა სრული ინფორმაცია საბანკო ანგარიშებისა და ოჯახის წევრების შემოსავლების შესახებ. ჯარიმების ჯამურმა ოდენობამ 2108 ლარი შეადგინა.“ფლანგვის დეტექტორმა” გადაწყვიტა, უფრო დეტალურად შეესწავლა, თუ რა ქონებას ფლობს დეპუტატი და როგორ შეიცვალა 2016 წლიდან დღემდე მიხეილ ყაველაშვილის ქონებრივი დეკლარაციები.რა ქონებას ფლობს ყაველაშვილი?2022 წლის დეკლარაციის მიხედვით, მიხეილ ყაველაშვილის ქონებას მხოლოდ 2007 წელს, 22,000 აშშ დოლარად, გაბაშვილის ქუჩაზე შეძენილი 88 კვ.მ ფართობის ავტოფარეხი წარმოადგენს.  დეპუტატის და ოჯახის წევრების საკუთრებაში არ ფიქსირდება არც ერთი სხვა უძრავი თუ მოძრავი ქონება.დეპუტატის დეკლარაცია დიდწილად ცარიელია, თუმცა რამდენად ნიშნავს ეს, რომ ის მართლაც არ ფლობს სხვა ქონებას? თუ დეკლარაციის არასწორად შევსების ფაქტებს გავითვალისწინებთ, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 2022 წლის დეკლარაცია სრულად ასახავდეს რეალურ მდგომარეობას.2022 წელს შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, მოკრძალებული იყო დეპუტატის შემოსავალი, გასავალი კი ფაქტობრივად არ ჰქონია. 2021 წელს ყაველაშვილის და მისი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი პარლამენტის წევრის ხელფასი იყო, რომელიც 53,449 ლარს შეადგენდა.  დეპუტატს წლის მანძილზე არ ჰქონია რაიმე სახის გასავალი. მისი და ოჯახის წევრების ანგარიშებზე დანაზოგის სახით ჯამში მხოლოდ 13,556 ლარი ირიცხებოდა.აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს დეპუტატის მიერ შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, მას უფრო მეტი შემოსავალი და ქონება უფიქსირდებოდა ვიდრე 2022 წელს. შესაბამისად, ყაველაშვილი იმ იშვიათ დეპუტატს შორის არის, ვისი ქონებაც არა თუ გაიზარდა წლების მანძილზე, არამედ შემცირდა.ნავთობის ბიზნესი ციურიხშიმიხეილ ყაველაშვილმა 2009 წლის 23 ოქტომბერს სხვა პარტნიორებთან ერთად შევიცარიაში კომპანია GTL Oil trade and invest gmnh დააარსა. შვეიცარიის ბიზნეს რეესტრის თანახმად, კომპანიის საქმინობის სფეროს ნავთობით ვაჭრობა, ნავთობის ბიზნესში ინვესტირება, ასევე ნავთობთან და ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული ნებისმიერი კომერციული ან ფინანსური საქმიანობას წარმოადგენდა;მიხეილ ყაველაშვილი კომპანია GTL Oil trade and invest gmbh-ში 24,5%-იან წილს ფლობდა, ხოლო მისი ბიზნეს პარტნიორები გია და გოჩა მახათაძეები იყვნენ. კომპანია GTL Oil trade and invest gmnh, როგორც ჩანს არ აღმოჩნდა დეპუტატისთვის მომგებიანი. 2020 წელს კომპანიამ დაიწყო ლიკვიდაციის პროცესი, გაკოტრების საფუძველზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ კომპანიას არანაირი აქტივი არ გააჩნდა, 2021 წლის 5 იანვარს შვეიცარიის სასამართლოში მოსამართლის გადაწყვეტილებით გაკოტრების საქმის წარმოება შეწყდა. სავარაუდოდ, ამის მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო კომპანიის სახსრების არარსებობა ლიკვიდაციის მომსახურებისთვის (“liquidation service fee”) გადასახდელად, ან სხვა კრედიტორების მიმართ არსებული ვალდებულება.საბოლოოდ, ჯერ კიდევ 2020 წელს დაწყებული ლიკვიდაციის პროცესი სულ რამდენიმე კვირის წინ დასრულდა. შვეიცარიის საჯარო რეესტრის ამონაწერის თანახმად, 2023 წლის 23 მარტს, კომპანია GTL Oil Trade and Invest GmbH -ის ლიკვიდაცია მოხდა. შესაბამისად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კომპანიამ შეძლო პროცესთან დაკავშირებული გადასახადების დაფარვა.საინტერესოა, რა თანხის გაღება დაჭირდება დეპუტატას, პარტნიორებთან ერთად, აღნიშნული დავალიანების გადასახდელად და დაადეკლარირებს თუ არა ამ ინფორმაცის მიხეილ ყაველაშვილი თავის დეკლარაციაში. თუმცა, 2023 წლის დეკლარაციაში კომპანიასთან დაკავშირებული ხარჯების ხილვანაკლებად სავარაუდოა, გამომდინარე იქიდან, რომ დეპუტატი უკვე 2021 წლიდან აღარ უთითებს ინფორმაციას კომპანია GTL Oil trade and invest gmbh-ის შესახებ.ოჯახის წევრები ქონება და კომპანიები, რომელიც დეპუტატის დეკლარაციებში არ მოხვდათამარ ბაგრატიონი, მეუღლე: საჯარო რეესტრის ჩანაწერების მიხედვით კომპანიაში, შპს ჯეომაკში 40% წილის მესაკუთრე მიხეილ ყაველაშვილის მეუღლე, თამარ ბაგრატიონია. კომპანია 2016 წელს დაფუძნდა ლევან ბაქრაძის მიერ, რომელმაც თავისი წილებიდან 40% თამარ ბაგრატიონს 2018 წლის თებერვალში უსასყიდლოდ გადასცა. საჯარო რეესტრის ჩანაწერების მიხედვით, 2018 წლიდან დღემდე თამარ ბაგრატიონი კომპანიის წილების 40%-ის მესაკუთრეა.მეუღლის კომპანია მიხეილ ყაველაშვილს 2019, 2020 და 2021 წელს შევსებულ დეკლარაციაში ჰქონდა ასახული, თუმცა 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში კომპანია აღარ არის მითითებული. დეკლარაციით არ ფიქსირდება, რომ კომპანიაში წილები თამარ ბაგრატიონმა გაასხვისა. საჯარო რეესტრის ჩანაწერების მიხედვით კი თამარ ბაგრატიონი კვლავ ფლობს კომპანიის წილების 40%-ს. კომპანიის საქმიანობის შესახებ მითითებულია შემდეგი - რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები.აღსანიშნავია, რომ 2020-2021 წლის მონაცემებით შპს გეომაკმა, როგორც მე-4 კატეგორიის კომპანიამ, სახელმწიფოს ანგარიშგების  პორტალზე კანონის შესაბამისად ფინანსური დოკუმენტი წარადგინა. მეოთხე კატეგორიის საწარმო სუბიექტის კატეგორიას მიეკუთვნება კომპანია, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება.შესაბამისად,  კომპანიას ამ წლების განმავლობაში ჰქონდა შემოსავალი და ბუნებრივია კომპანიიდან სარგებელი უნდა მიეღო მესაკუთრეებსაც. თუმცა, 2021 წელს შევსებულ დეკლარაციაში სადაც 2020 წლის განმავლობაში კომპანიიდან მიღებული შემოსავალი უნდა იყოს ასახული,  კომპანიიდან მიღებულ სარგებელში თამარ ბაგრატიონი 0 ლარს უთითებს. 2022 წლის დეკლარაციიდან, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კომპანია საერთოდ ქრება.მარიამ ყაველაშვილი, შვილი: ფლანგვის დეტექტორმა შეისწავლა მიხეილ ყაველაშვილის შვილის, მარიამ ყაველაშვილის ქონებაც. აღსანიშნავია, რომ მარიამ ყაველაშვილი, ოჯახის წევრად 2016-2021 წლების დეკლარაციაში იყო მითითებული, ხოლო 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში მარიამ ყაველაშვილი აღარ ფიქსირდება.საინტერესოა, რომ მას შემდეგ რაც მარიამ ყაველაშვილი დეკლარაციაში აღარ ფიქსირდება, მან დააფუძნა კომპანია. კერძოდ კი 2022 წლის 24 მარტს მარიამ ყაველაშვილმა შპს მელთფრანჩაიზე დააარსა, რომლის 100% მესაკუთრე და დირექტორი თავად არის. აღსანიშნავია, რომ კომპანიის დაფუძნებამდე, 2020 წლის მაისიდან, მარიამ ყაველაშვილი ინდ.მეწარმედ იყო რეგისტრირებული და კომპანია ამის შემდგომ დააფუძნა, რომელიც ბაზარზე მომხმარებლებისთვის ცნობილია, როგორც MELT.დასკვნაქართული ოცნების არაფორმალური განაყოფის, “ხალხის ძალის” წევრი მიხეილ ყაველაშვილი ე.წ რუსული კანონის ინიცირებით  ცდილობდა და ორგანიზაციებს გამჭვირვალობისაკენ მოუწოდებდა. ამავე დროს, იგი თავად უარს ამბობს კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების კეთილსინდისიერად შესრულებაზე და დეკლარაციას არაკეთილსინდისიერად ავსებს. საჯარო სამსახურის ბიურომ დეპუტატის დეკლარაცია 2-ჯერ შეამოწმა და ორივე შემთხვევაში დარღვევები დააფიქსირა. 2023 წელს კომისიის გადაწყვეტილებით დეპუტატის დეკლარაცია კვლავ შეფასდება.  როგორც ზემოაღნიშნული ინფორმაციიდან ჩანს, 2022 წელს დეპუტატის მიერ შევსებულ დეკლარაციაში კვლავ შეინიშნება დარღვევები, შესაბამისად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 2023 წელს ბიუროს  შემოწმების შედეგად კვლავ მოუწევს დეპუტატის დაჯარიმება დეკლარაციის არასწორად შევსების გამო. 

"ოცნებას“ შესაძლოა, მთავარი საყრდენი - ბიძინა ივანიშვილი გამოეცალოს“ -  სად გაქრა ვიცე-სპიკერი დავით სერგეენკო?

1680281717

დეპუტატის თქმით, საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა საკმაოდ მკაცრი და ადეკვატური იყო, შედეგად, "ქართული ოცნების“ წევრებიც ჩააფიქრა.“საკმაოდ მკაცრი და ადეკვატური  იყო პრეზიდენტის გამოსვლა. მან "ქართული ოცნების“ ბოლოდროინდელ ქმედებებს ფერისცვალება უწოდა. პრეზიდენტმა ასევე ყურადღება გაამახვილა უკრაინისა და საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვაზე. პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა  მკაფიოდ გამოხატა ქართველი ხალხის სურვილი და აღნიშნა, რომ მოსახლეობის განსხვავებით, "ქართულ ოცნებას“ არ სურს ევროპული კურსი.არ ვიცი, რომელ წითელ ხაზებს გულისხმობდა ბატონი კობახიძე, თუმცა ყველამ კარგად ვნახეთ, თუ როგორი ჩაფიქრებული გახლდათ "ქართული ოცნება“ პრეზიდენტის გამოსვლის დროს. ანტიდასავლური პოლიტიკა მან სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილსა და ირაკლი კობახიძეს დაუწუნა.ასევე ძალიან საინტერესო იქნება საქართველოს პირველი პირის ქმედებები, რაც გამოხატული იქნება ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას და ასევე მის მიერ დადებული ვეტოებით“, - ამბობს დეპუტატი.სხვათა შორის,  როდესაც პრესკონფერენციაზე პარტია „ქართულო ოცნების“ თავმჯდომარემ ახსენა „წითელი ხაზები“, რომლებიც მისივე თქმით, ჯერ პრეზიდენტს არ გადაულახავს და ამიტომ არ აპირებენ ბოლომდე მასზე თავდასხმას მმართველები, “2020news“-მა კობახიძეს დაუსვა კითხვა, რას  ნიშნავს „ოცნებისთვის“ ეს „წითელი ხაზები“? კობახიძემ სააგენტოს კითხვას ასე უპასუხა: „ჩვენ გვაქვს დეტალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ იცვალა მან ფერი, თუმცა მოვერიდებით ამ დეტალებზე საუბარს. მათ შორის იმის გამო, რომ სალომე ზურაბიშვილს ჯერ წითელი ხაზები არ გადაუკვეთია. წითელ ხაზებზე როცა არის საუბარი, ჩვენთვის მთავარია: საქართველოს კეთილდღეობა. დამოუკიდებლობის დაცვა, სუვერენიტეტის დაცვა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე ზრუნვა, ამაში იგულისხმება აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც არის ასახული საქართველოს კონსტიტუციაში, მათ შორის იგულისხმება ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია. ეს ყველაფერი ასახულია ჩვენს პროგრამაში, საქართველოს კონსტიტუციაში და მივყვებით ამ ყველაფერს, განსხვავებით იმ პოლიტიკური ძალებისგან, რომელიც ჩვენ გვიპირისპირდებიან“.არადა, ზუსტად იგივე საკითხებში, პრესკონფერენციამდე ნახევარი საათით ადრე პრეზიდენტმა დასდო ბრალი მმართველ პარტიას, რომ გადაუხვია კობახიძის ჩამოთვლილ ყველა საკითხს.“2020news“-ის კითხვაზე, ბოლოს და ბოლოს, ვინ შეიცვალა - მმართველი პარტია თუ საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც განაცხადა, რომ ის არ შეცვლილა 2011 წლის შემდეგ და სურს, იმედი იქონიოს, არც მმართველები შეიცვალნენ და არ გადაუხვიეს ევროინტეგრაციის გზას, კობახიძემ ასე გვიპასუხა: „ყველაფერი ნათელია როდესაც ვხედავთ ვის მოსწონს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები, მოსწონს სალომე სამადაშვილს, ხათუნა სამნიძეს, ლევან ბეჟაშვილს და ა.შ. იმსჯელოს საზოგადოებამ, სად ვდგავართ ჩვენ და სად სალომე ზურაბიშვილი”.კობახიძისგან განსხვავებით, დამოუკიდებელი დეპუტატი თეონა აქუბარდია ფიქრობს, რომ პრეზიდენტის გამოსვლამ ორიენტირშეცვლილი „ქართული ოცნება“ ძალიან ცუდ დღეში ჩააგდო და ძალაუფლების დაკარგვის კიდევ უფრო შეეშინდათ.,,სალომე ზურაბიშვილი ხალხთან ერთად აპირებს საქართველოს ევროპული კურსის დაცვას. რაც შეეხება ,,ქართული ოცნების“ ბრალდებებს, თითქოს, პრეზიდენტი ოპოზიციის ნარატივით მოქმედებს, არის აზრს მოკლებული ტაქტიკა. ხან მეხუთე კოლონას გაიძახიან, ხან რადიკალებს გვიწოდებენ, რეალობა კი ის გახლავთ, რომ პრეზიდენტის გამოსვლამ ,,ქართული ოცნება“ ძალიან მძიმე დღეში ჩააგდო.მათთვის მთავარია, ძალაუფლების შენარჩუნება, ახლა კი ძალიან შეშინებულები არიან. ხელისუფლება სჯის განსხვავებული აზრის მქონე თანაგუნდელებს, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, ყველას ჰკვეთს პარტიიდან და მანდატებს ართმევს.პრეზიდენტის  დღევანდელი წლიური ანგარიშის წარდგენა ისტორიაში ჩაიწერება, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული და მკაცრი გამოსვლა საქართველოს ისტორიაში. ქართველმა ხალხმა უნდა განახორციელოს თავისი ნება და ,,ქართული ოცნება“ ამაში ხელს ვერ შეუშლის. კობახიძისთვის წითელი ხაზი შესაძლოა ბიძინა ივანიშვილთან ასოცირდებოდეს. არადა, შესაძლოა, ხელისუფლების საყრდენი ბიძინა ივანიშვილი ,,ქართულ ოცნებას“ ანტიევროპული განცხადებებისა და კურსის გამო ჩამოშორდეს, რადგან თავი გადაირჩინოს“,  - განაცხადა თეონა აქუბარდიამ სააგენტოსთან საუბრისას.სხვათაშორის,  “2020news“ უკვე წერდა, რომ მმართველი პარტია შეიძლება დატოვოს მაღალრეიტინგულმა ფიგურამ, ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის პირადმა ექსექიმმა, ექსჯანდაცვის მინისტრმა და პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა დავით სერგეენკომ.სერგეენკომ უკვე დატოვა 2 კომიტეტი, რომელიც „ქართული ოცნების“ კვოტით ჰქონდა დაკავებული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ივანიშვილის პირადი კადრი ან საერთოდ მიდის პოლიტიკიდან, ან ახალი პარტიისთვის ამზადებს საპარლამენტო პლაცდარმს, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის თანხმობით. ახალ პარტიას კი, როგორც სააგენტო უკვე წერდა, შესაძლოა, სათავეში ჩაუდგეს ასევე ბიძინა ივანიშვილის პირადი კადრი, მისი ყოფილი ადვოკატი შვეიცარიულ ბანკთან „სვის კაპიტალთან“ დავის საქმეში, ვახტანგ ყიფიანი.ჩვენი ინფორმაციით, ყიფიანი კონსულტაციებს უკვე გადის კონკრეტულ პირებთან, დავით სერგეენკო კი „ქართული ოცნების“ საპარლამენტო თუ საკომიტეტო სხდომებს 7-8 მარტის ცნობილი მოვლენების შემდეგ, როდესაც „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის მიღებამ ახალგაზრდული პროტესტის ტალღა გამოიწვია, აღარ ესწრება.სხვათაშორის, ჯერ კიდევ პარლამენტის ვიცე-სპიკერი არც საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ ანგარიშს დასწრებია. ასე რომ, დეპუტატ აქუბარდიას ვარაუდი, შესაძლოა, ივანიშვილმა მოქმედი უმრავლესობა მხარდაჭერის გარეშე დატოვოს, სულაც არაა საფუძველს მოკლებული. მით უმეტეს, სააგენტოს ინფორმაციით, ყიფიანი-სერგეენკოს ახალი პარტია, თუ ის შეიქმნება, სწორედ იმ პროდასავლურ ამომრჩეველზე გააკეთებს აქცენტს, აქამდე სასურველი პარტია არჩეული რომ არ აქვს და არც ყოფილ სახელისუფლებო პარტიას - „ნაციონალურ მოძრაობას“ თუ მის ორბიტაზე მოტრიალე პოლიტიკურ ძალებს მისცემს ხმას არჩევნებში.შეგახსენებთ, რომ დღეს, საქართველოს პარლამენტში ქვეყნის პრეზიდენტი ყოველწლიური მოხსენებით წარდგა. სალომე ზურაბიშვილმა მმართველი პარტია ევროპული კურსიდან გადახვევაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ მმართველებს ხალხისა და ამომრჩევლის აღარ ესმით. მის გამოსვლას ვიცე-სპიკერმა, მამუკა მდინარაძემ არაობიექტური უწოდა. მდინარაძის თქმითვე, საქართველოს პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, შეუერთდეს, 2011 წელს „ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ დაწყებულ პროცესს, რომლითაც „ქართული ოცნების“ "პიარული გარუსება“ უნდა მოხდეს.რუსა მუმლაძეხატია მამულია

ვიცე-სპიკერი დავით სერგეენკო "ოცნებას" ტოვებს? - ბიძინა ივანიშვილის "ზრახვანი საკვირველი“

1679996810

აღსანიშნავია, რომ საკანონმდებლო ორგანოს შიგნით მიმდინარე ცხელი ამბების ფონზე, პარლამენტს გარე ორბიტაზეც სიახლეებია. სააგენტოს ექსკლუზიური ინფორმაციით, ახალი პარტიის შესაქმნელად კონსულტაციები უკვე დაიწყო მილიარდერის პირადმაა დვოკატმა ვიქტორ ყიფიანმაც, რომელიც  მარტის პროევროპული ახალგაზრდული აქციების ფონზე, პარტიული შიდა ბუნტის გამო, ვერ გაპრემიერდა, მაგრამ ახალ პოლიტიკურ სქემაში ჩაჯდა.მოკლედ, ფაქტია, ივანიშვილმა საჭადრაკო დაფაზე მძიმეწონიანი პოლიტიკური ფიგურების გააქტიურება დაიწყო და „ახალი პარტიისთვის“ ემზადება.ივანიშვილის პირადი ადვოკატის ახალი პარტია „2020NEWS”-ის ექსკლუზიური ინფორმაციით, ადვოკატი ვიქტორ ყიფიანი ახალ პარტიას ქმნის იმ პროდასავლური ამომრჩევლებისთვის, რომელთა შიდა არჩევანი მაგალითად, მთავარ ოპოზიციურ პარტიაზე „ნაციონალურ მოძრაობაზე“, ანდაც მის ორბიტაზე მოტრიალე ოპოზიციურ ძალებზე არასდროს გაკეთდება.ამავე ინფორმაციით, პოლიტიკური გემოვნების თვალსაზრისით, „ოცნება“ იმდენად ჭრელი სუბიექტია, ერთი ქოლგის ქვეშ მისი მართვა საკმაოდ რთული პროცესი გახდა თავად ივანიშვილისთვისაც. „ოცნების“ ბოსი მისი ორბიტის დალაგებას დანაწილების ტაქტიკით აპირებს.თავის დროზეც პრორუსული ორიენტაციის მხარდამჭერთა მასასაც სწორედ ამიტომ მოუყარა ახალ პარტიაში - „ხალხის ძალაში“ თავი და შემდეგ მიუშვა პოლიტიკურ პროცესებზე.  თუმცა, რუსეთ -უკრაინის ომის ფონზე ყველა მცდელობა, რომ ამ პოლიტიკური ძალისა და გარე ორბიტის პრორუსული სუბიექტების  ჩრდილოური სურვილები დაკმაყოფილებულიყო და სახელმწიფოს პოლიტიკური ვექტორი ჩრდილოეთისკენ გადახრილიყო,  მარტის ახალგაზრდულმა აქციებმა წყალში ჩაუყარა მმართველი პარტიის შიდა პრორუსულ დაჯგუფებებს, ხოლო ივანიშვილს კიდევ უფრო გაურთულა საქმე საგარეო ასპარეზზეც და პარტიის შიგნით - პროდასავლურად მოაზროვნე კადრებშიც.სიტუაცია განსაკუთრებით დაიძაბა ადმინისტრაციულ რესურსში, სადაც სწორედ პროევროპული განწყობის საჯარო მოხელეები ქმნიან პოლიტიკურ ამინდს და აქ საუბარი არაა მერიების აიპებში ფიქტიურად დასაქმებულ ნათესავ-მეგობრებზე. პოლიტიკური ამინდის შემქნელების ხმა არჩევნებში კი ყოველთვის ძვირადღირებული სიამოვნებაა.მათ დაკარგვას ივანიშვილი, ბუნებრივია, არ აპირებს და სწორედ ამისთვის შემოუშვა საჭადრაკო დაფაზე დიდი ხანია უკვე მომავალ პრემიერად მოაზრებული,  პირადი ადვოკატი ვიქტორ ყიფიანი და მას საპარლამენტო პლაცდარმსაც უმზადებს."ახალი პარტია“ ახალი პარტიისთვის - კომიტეტები დატოვებულია, ჯერი პარტიაზეა! ორშაბათს საქართველოს პარლამენტმა ბიუროს სხდომაზე საკანონმდებლო ორგანოს წევრისა და ვიცე-სპიკერის, დავით სერგეენკოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის, ასევე ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტიდან გამოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. კომიტეტებში სერგეენკო „ქართული ოცნების“ კვოტით საქმიანობდა.ამავე ბიუროს სხდომაზე, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში მისი შემცვლელი „ოცნების“ დეპუტატები უკვე დამტკიცეს. მას მაჟორიტარები ზაალ დუგლაძე და გოგი მეშველიანი ჩაანაცვლებენ.ჯერ უცნობია, ვინ ჩაანაცვლებს ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს ჯანდაცვის კომიტეტში, მაგრამ აქ მთავარი ისაა, რომ ექსმინისტრმა თავისი პროფილის კომიტეტი რადგან დატოვა, მისი „ზრახვანი“ კიდევ უფრო შორსმავალია და მხოლოდ კომიტეტების დატოვებით ვერ შემოიფარგლება.მითუმეტეს, რომ არათუ კომიტეტები, საქართველოს პარლამენტი პარასკევს, 24 მარტს საერთოდ დატოვა დეპუტატმა, გენერალ-ლეიტენანტმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ. მას საკანონმდებლო ორგანომ პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყვიტა. ორშაბათს, ბიუროს სხდომაზევე თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში მისი შემცვლელი დეპუტატებიც (გიორგი კახიანი და ალექსანდრე დალაქიშვილი) უკვე დაამტკიცეს.ამ ყველაფრის პრეისტორია კი საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი მარტის მღელვარებაა, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა „ქართული ოცნების“ წიაღში ახლადგამომცხვარი პარტიის - „ხალხის ძალის“ მიერ ინიცირებული კანონპროექტი „უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ“ პირველი მოსმენით მიიღო. საერთაშორისო თანამეგობრობისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაწუნებულ „რუსულ კანონს“ ორმა დეპუტატმა - სწორედ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის პირადმა ექიმმა, დავით სერგეენკომ და გენერალ-მაიორმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ არ დაუჭირეს მხარი, თანაც პრინციპულად.აქ მთავარი სწორედ ისაა, რომ მათ „პრინციპულად“ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ორი კოლეგასავით (ქეთი დუმბაძე და  ირაკლი მეძმარიაშვილი) შემდგომში არ გადათქვეს, ტექნიკური შეცდომა მოხდაო. მეტიც, მათ თავისი პოზიცია ბოლომდე დაიცვეს.ნატოს გაწვრთნილი, საქართველოს სამხედრო ძალების გენერალ-ლეიტენანტის მხრიდან საკუთარი პოზიციების დაცვის სტრატეგია პარლამენტის წევრობის დატოვებამდე მივიდა, ექს-მინისტრი და პარლამენტის მოქმედი ვიცე-სპიკერი დავით სერგეენკო კი ან ამავე გზას ადგას, ანდაც ახალ პლაცდარმს ამზადებს, როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატი, მაგრამ ვისთვის და რისთვის, საინტერესო სწორედ ესაა.როგორც „2020NEWS”-თვის ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი, მას შემდეგ, რაც ამ კანონპროექტის გამო, ქვეყანას ევროპული რევოლუციის ახალგაზრდულმა ტალღამ გადაუარა და „ქართული ოცნება“ იძულებული გახდა, პირველი მოსმენით თავისივე მიღებული კანონპროექტი მეორე მოსმენაზე ჩაეგდო, დავით სერგეენკო და ვლადიმერ ჩაჩიბაია საკანონმდებლო ორგანოში აღარ გამოჩენილან. დეპუტატები არ ესწრებოდნენ არც საპარლამენტო და არც კომიტეტების სხდომებს.აღსანიშნავია, რომ მმართველი ელიტისა და დეპუტატი კოლეგებისგან მოსალოდნელი ხშირად უცენზურო თავდასხმები ამ ორ დეპუტატზე, ისე როგორც ზოგადად ხდება ხოლმე „ქართული ოცნებისგან“ განდგომილ პირებზე, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, არ მომხდარა. გასაკვირი ისე არც არის, სერგეენკო-ჩაჩიბაია საკუთარი ავტორიტეტითა და წონით, მათივე კოლეგებისგან განსხვავებით, „სხვა ლიგაში თამაშობენ“. მოგეხენებათ, სერგეენკოს პირადი კავშირები აქვს პირდაპირ ივანიშვილთან და „ოცნებაში“ ვინმეს მიყვანილი არაა, ხოლო ჩაჩიბაია ნატოს გაწვრთნილი გენერალ-ლეიტენანტია, დიდი ბექგრაუნდით.შესაბამისად, პარტიაში შენარჩუნებული იყო ზრდილობის ეტიკეტიც, თუმცა, „შედეგი“ მაინც დადგა და რუსთაველზე სტუდენტური მღელვარებიდან დაახლოებით ორ კვირაში, ჩაჩიბაიამ საქართველოს პარლამენტი დატოვა, ხოლო ვიცე-სპიკერმა  სერგეენკომ  კომიტეტები.ის ფაქტი, რომ დავით სერგეენკომ კომიტეტები დატოვა, თავისთავად უმნიშვნელო შეიძლება მოეჩვენოს ვინმეს, თუ არ გავითვალისწინებთ იმ მომენტს, რომ ჯანდაცვის ექს-მინისტრს ამ კომიტეტებში „ქართული ოცნების“ კვოტით იყო წარმოდგენილი, ხოლო ნებისმიერ დეპუტატს კანონით აქვს ვალდებულება, კომიტეტების მუშაობაში მიიღოს მონაწილეობა.და როცა მმართველი პარტიის დეპუტატი ამ კომიტეტებზე უარს ამბობს, მმართველი პარტიის საპარლამენტო ფრაქცია კი ამ ნარატივს ოფიციალურ ცნობად აჟღერებს ბიუროზე,  პოულობენ მის შემცვლელებსაც, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ფრაქციასაც და საბოლოოდ, მმართველ პარტიასაც ივანიშვილის ოჯახის ყოფილი პირადი ექიმი მალე დატოვებს.დატოვებს და არა - დაატოვებინებენ, რადგან ამ უკანასკნელი მოქმედების ძალა სერგეენკოს წინააღმდეგ, არც პრემიერ ღარიბაშვილსა და არც პარტიის თავმჯდომარე კობახიძეს ნამდვილად არ შესწევთ, მითუმეტეს, პარტიის რიგით წევრებს. სერგეენკოზე პირდაპირ ივანიშვილის ბრძანებები ვრცელდება.ამ ამბის მთავარი სკანდალური მხარე ისაა, რომ სერგეენკო პარლამენტის  ვიცე-სპიკერია უმრავლესობის კვოტით და შესაბამისად, მის მიერ კომიტეტების დატოვების ისტორიის ლოგიკური გაგრძელება სწორედ ამ პოსტის დატოვებასაც გულისხმობს. ივანიშვილის კარზე დაახლოებული, წონიანი პარტიული ფიგურისთვის ამდენი პოლიტიკური დანაკარგის გაღება, თავისთავად იმაზე მიანიშნებს, რომ  მისი დღევანდელი პოზიციები უფრო წონიან თამაშში იცვლება.საპარლამენტო პლაცდარმი ივანიშვილის პირადი ადვოკატისთვის პირადი ექიმისგან?აქვე გავიხსენოთ ის ფაქტიც, როდესაც „უცხოური გავლენის აგენტების“ კანონპროექტის გატანის გეგმა ჩავარდა და ივანიშვილი ცუდ სიტუაციაში ჩააყენა საკუთარმა პოლიტიკურმა ძალამ ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც,  სწორედ იმ პერიოდში „ქართულ ოცნებაში“ კიდევ ერთი ბუნტი მოხდა. ასპარეზზე გამოვიდა ბიძინა ივანიშვილის უკვე ყოფილი პირადი ადვოკატი  და სერგეენკო-ჩაჩიბაიასგან განსხვავებით, მის მიმართ ზრდილობის ეტიკეტი მმართველმა უმრავლესობამ აღარ დაიცვა.ვიქტორ ყიფიანმა სომხური გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში მკაცრად გააკრიტიკა „ქართული ოცნების“ არაევროპული ქმედებები და გადატვირთვის პოლიტიკის აუცილებლობაზე ისაუბრა. საპასუხოდ მიიღო კიდეც თვადასხმა თვით პარტიის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძისგან, რომელმაც საქვეყნოდ გამოაცხადა, რომ ყიფიანი აღარაა ივანიშვილის ადვოკატი, ამდენს არ უნდა ლაპარაკობდეს და ამგვარი ტაქტიკით ქვეყნის პრემიერი ვერ გახდება. მომავალ პრემიერად დიდი ხანია აღქმული ყიფიანი, ბუნებრივია, თავდასხმის ობიექტი „ქართული ოცნების“ მოქმედი პრემიერის ღარიბაშვილის მხარდამჭერი ფრთის მხრიდანაც გახდა.ყიფიანი შიდა პარტიული დაჯგუფებების ბუნტის გამო, ვერ გაპრემიერდა, მაგრამ ფუნქცია მაინც მოუძებნეს - ახალ პარტიაში გადაამისამართეს.ის, რომ ყიფიანის უეცარი კრიტიკული გაელვება მედიაში არ იყო დამოუკიდებელი სვლა და იყო „წითელი ბარათი“ საპარლამენტო უმრავლესობისთვის, ამაზე მაშინვე ალაპარაკდნენ ოპოზიციონერები და პოლიტიკის ექსპერტები ღიად, ხოლო თავად „ოცნების“ დეპუტაცია და მხარდამჭერები კულუარებში.კობახიძე-ღარიბაშვილმა მოახერხეს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთიანობის  „დემონსტრირება“ და მათ მხოლოდ სერგეენკო-ჩაჩიბაიას „ქეისში“ ჰქონდათ ჩავარდნა. თუმცა, სერგეენკოს მიერ კომიტეტების დატოვება და პარლამენტში დარჩენა, ქმნის იმ ვარაუდის საფუძველს, რომ ვიცე-სპიკერი მარტო არ არის და მას მომხრეები ჰყავს უმრავლესობაში. მეტიც, როგორც კი ის პარტიულ მანტიას მოიხსნის, აუცილებლად შეექმნება პლაცდარმი საკუთარი ფრაქციისთვის, ხოლო „ქართული ოცნების“ ფრაქციას წევრების დანაკლისი კვლავ ელოდება.ამავდროულად კი, როდესაც გარე ორბიტაზე ახალი პარტიის შესაქმნელად ივანიშვილის პირადი ადვოკატი ემზადება, ადვილად გასარკვევია მექანიზმი, რომლითაც ამ პარტიის პოლიტიკურ ზედაპირზე დამაგრება და ტივტივი მოხდება. ეს უკვე ნაცადი და გამოცდილი ხერხია „ქართული ოცნებისთვის“, თავის დროზე ექსპრემიერმა გიორგი გახარიამაც საპარლამენტო მხარდაჭერით დატოვა მმართველი პარტია და დაკავებული უმაღლესი პოსტი. მასთან რა მოსატანია, მაგრამ „ხალხის ძალაც“ ამ მექანიზმით იქცა საპარლამენტო პარტიად. ივანიშვილის დანაწილების პრინციპიც სწორედ ამ მექანიზმით მუშაობს.შესაბამისად, რა გასაკვირია, თუ ივანიშვილის ადვოკატის პროდასავლურ ახალ პარტიასაც გამოუჩნდება დასაყრდენი  საქართველოს პარლამენტში.მოკლედ, ძალაუფლებაშესუსტებული კობახიძე-ღარიბაშვილის დაჯგუფებების მცდელობის მიუხედავად, ივანიშვილის კარის თამაშების ახალი სეზონი გახსნილია და საკმაოდ დამაინტრიგებელი სცენარითაც ვითარდება.რუსა მუმლაძე

ჰააგის ისტორიული გადაწყვეტილება - რუსი დიქტატორი ეჭვმიტანილის ოფიციალურ სტატუსში

1679082802

რა არის ცნობილი ამ დროისთვისICC-ის პრეს-რელიზის თანახმად, პუტინისა და ბავშვთა ომბუდსმენის მარია ლვოვა-ბელოვას დაკავების ორდერი გაცემულია. წინასწარი გადაწყვეტილება დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან უკრაინელი ბავშვების დეპორტაციის საქმეზე მიიღეს."ვლადიმერ პუტინი... სავარაუდოდ, პასუხისმგებელია მოსახლეობის (ბავშვების) უკანონო დეპორტაციისა და მოსახლეობის (ბავშვების) უკანონო გადაყვანაზე უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე", - აღნიშნულია ინფორმაციაში.სასამართლო ამტკიცებს, რომ დანაშაული ჩადენილია სულ მცირე 2022 წლის 24 თებერვლიდან და არსებობს გონივრული საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ რუსეთის პრეზიდენტს ეკისრება ინდივიდუალური სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა, მათ შორის იმიტომ, რომ მას არ შეუძლია უზრუნველყოს სათანადო კონტროლი იმ ადამიანებზე, ვინც გატაცება ჩაიდინა.სასამართლოს ინფორმაციით, ლვოვა-ბელოვას ასევე ეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იმ დანაშაულებზე, რომელიც ჩაიდინა პირადად ან სხვა პირებთან ერთად. აღსანიშნავია, რომ მანამდე მან თავად ისაუბრა მარიუპოლიდან ბიჭის "შვილად აყვანის" შესახებ, თებერვალში კი ამისთვის მადლობა გადაუხადა პუტინს.აღსანიშნავია, რომ ორდერი ჩინეთის ლიდერის სი ძინპინის მოსკოვში ვიზიტის წინა დღეს გაიცა, სადაც ის მოსალოდნელია, რომ მოუწოდებს პუტინს, გაიყვანოს ჯარები უკრაინიდან და დაასრულოს ომი.რას ნიშნავს ეს ორდერი?უკრაინის გენერალური პროკურორი ანდრეი კოსტინი განმარტავს, რომ ახლა პუტინი შეიძლება დააკავონ რუსეთის ფედერაციის ფარგლებს გარეთ და გაასამართლონ. მისი თქმით, რუსი დიქტატორი ეჭვმიტანილის ოფიციალურ სტატუსშია."ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება უკრაინისთვის და მთელი საერთაშორისო სამართლის სისტემისთვის. მსოფლიო ლიდერები სამჯერ დაფიქრდებიან, სანამ ხელს ჩამოართმევენ ან მასთან მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდებიან. ეს მხოლოდ სამართლიანობის აღდგენის გრძელი მოგზაურობის დასაწყისია", - განაცხადა კოსტინმა.მან ასევე აღნიშნა, რომ დღეს ცნობილია დონეცკის, ლუგანსკის, ხარკოვისა და ხერსონის რეგიონებიდან 16000-ზე მეტი ბავშვის დეპორტაციის შესახებ, მაგრამ რეალური მაჩვენებელი შეიძლება ბევრად უფრო მაღალი იყოს.პუტინის დაკავება ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება?არა, რადგან სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება სავალდებულოა იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც მოახდინეს რომის სტატუტის რატიფიცირება. დღეს ეს არის თითქმის მთელი ევროპა, კანადა, მექსიკა, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები და აფრიკის უმეტესი ქვეყნები.ამრიგად, პუტინისთვის ღია რჩება - ბელარუსი, თურქეთი, ჩინეთი, ირანი, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის თითქმის ყველა ქვეყანა. აღსანიშნავია, რომ 2002 წელს შეერთებულმა შტატებმა რომის სტატუტზე ხელმოწერა გააუქმა.რეაქცია რუსეთიდანრუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი მარია ზახაროვა აცხადებს, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს (ICC) გადაწყვეტილებებს რუსეთისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, შესაძლო დაპატიმრების ორდერი იურიდიულად ბათილია."საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ჩვენი ქვეყნისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მათ შორის იურიდიული თვალსაზრისით.რუსეთი არ არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის სტატუტის მხარე და არ ეკისრება მასზე ნაკისრი ვალდებულებები. რუსეთი არ თანამშრომლობს ამ ორგანოსთან, დაკავების შესაძლო „რეცეპტები“ კი, რომლებიც მოდის საერთაშორისო სასამართლოდან, ჩვენთვის იურიდიულად ბათილი იქნება“, - განაცხადა ზახაროვამ.ბავშვთა ომბუდსმენი მარია ლვოვა-ბელოვა, რომელზეც ასევე დაპატიმრების ორდერი გაიცა, ICC-ის გადაწყვეტილებას უწოდებს „დახმარების შეფასებას იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც ომის ზონაში არ დატოვეს“. რუსეთის ფედერაციის ფედერაციის საბჭოს წევრები კი გვთავაზობენ „დაპატიმრების ორდერის“ გაცემას ICC-ის ყველა მოსამართლისთვის. გარდა ამისა, ისინი ხაზს უსვამენ, რომ ამ სასამართლოს იურისდიქციას არ აღიარებს არა მხოლოდ რუსეთი, არამედ გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგი სხვა წევრი ქვეყნები.რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი „ტვიტერზე“ წერს, რომ არ არის საჭირო იმის ახსნა, თუ სად არის ეს დოკუმენტი გამოსაყენებელი."საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლომ ვლადიმერ პუტინის დაპატიმრების ორდერი გასცა. არ არის საჭირო იმის ახსნა, თუ სად უნდა იქნეს გამოყენებული ეს დოკუმენტი", - წერს მედვედევი "ტვიტერზე".პუტინის პრესსპიკერი დიმიტრი პესკოვი კი აცხადებს, რომ „საკითხის თავად ფორმულირება აღმაშფოთებლად და მიუღებლად მიაჩნიათ“."რუსეთი, ისევე როგორც სახელმწიფოთა რიგი, არ აღიარებს ამ სასამართლოს იურისდიქციას და შესაბამისად, მსგავსი სახის ნებისმიერი გადაწყვეტილებები რუსეთის ფედერაციისთვის სამართლის მხრივ ძალადაკარგულია”, - განაცხადა პესკოვმა.რას ამბობენ უკრაინაშისაგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება ICC-ის გადაწყვეტილებას მიესალმება.უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი აღნიშნავს, რომ ახლა პუტინი უნდა დააკავონ მსოფლიოს 123 ქვეყანაში.უმაღლესი რადას სპიკერი რუსლან სტეფანჩუკი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტს დაპატიმრება ელის ყველგან "მისი ბუნკერის გარეთ".პუტინის დაკავების ორდერი - ეს მხოლოდ დასაწყისიაუკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ანდრეი სმირნოვი RBC-Ukraine-სთვის მიცემულ კომენტარში აცხადებს, რომ ორდერის გაცემა მხოლოდ დასაწყისია, რადგან მომავალში პუტინს და უკრაინის წინააღმდეგ ომში ჩართულ ყველა პირს გენოციდისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის პასუხისგება მოუწევთ."ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ ცივილიზებული სამყარო იღვიძებს, საერთაშორისო სამართლის დოქტრინა აღადგენს ძალას, ცივილიზებული სამყაროს რუკაზე კი საერთაშორისო დამნაშავეების ადგილი არ არის. ეს მხოლოდ პირველი, მაგრამ ძლიერი სამართლებრივი დარტყმაა“, - აცხადებს სმირნოვი.რაც შეეხება იმუნიტეტს, სმირნოვის თქმით, მისი არსებობა არ ათავისუფლებს დანაშაულზე პასუხისმგებლობისგან. მსგავსი გადაწყვეტილებები უკვე მიღებულია მოქმედ პრეზიდენტებთან დაკავშირებით."ეს ეხებოდა სუდანის პრეზიდენტს ომარ ბაშირს და ლიბიის ლიდერს მუამარ კადაფის, რომელთა დაპატიმრების ორდერი სასამართლომ იმუნიტეტის მიუხედავად გასცა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიჭირს ამ გადაწყვეტილებას უპრეცედენტო ვუწოდო, მაგრამ ჩვენ მივესალმებით მას და მივიჩნევთ ლოგიკურ ნაბიჯად. სწორი ნაბიჯია. ვერანაირი პიროვნული იმუნიტეტი ვერ იქნება გარანტი კრიმინალებისთვის, რათა თავიდან აიცილონ ჩადენილი დანაშაული“, - განაცხადა სმირნოვმა.არსებობს თუ არა რაიმე წარმატებული პრეცედენტი?მსოფლიო პრაქტიკაში იმუნიტეტის მიუხედავად მოქმედ ლიდერებზე დაპატიმრების ორდერის გაცემის რამდენიმე წარმატებული მაგალითია. რაც შეეხება გასამართლებას,  ერთადერთი რეალურად წარმატებული საქმე იყო ლიბერიის ყოფილი პრეზიდენტის ჩარლზ ტეილორის გასამართლება.მას ბრალი წაუყენეს 1991-2002 წლებში მეზობელ სიერა-ლეონეში სამოქალაქო ომის დროს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ და ომის დანაშაულებში. განაჩენი სპეციალურად შექმნილმა ტრიბუნალმა გაეროსა და სიერა-ლეონეს ხელისუფლებას შორის შეთანხმების საფუძველზე მიიღო. ტეილორის დაკავების ორდერი 2003 წელს გამოიცა, მაგრამ ის ჰააგაში მხოლოდ 2006 წელს მოხვდა. იმ დროისთვის მან ძალაუფლება დაკარგა და ნიგერიაში იმალებოდა. შედეგად, სასამართლო პროცესი ექვსი წელი გაგრძელდა.2008 წელს სასამართლომ გამოსცა დაპატიმრების ორდერი სუდანის პრეზიდენტის ომარ ალ-ბაშირის გენოციდის ბრალდებით. თუმცა ქვეყნის სათავეში კიდევ 11 წელი დარჩა და დროდადრო საზღვარგარეთაც მოგზაურობდა. 2019 წელს ჩამოგდების შემდეგ ის სუდანის ციხეში იმყოფება და ჰააგას არ გადასცეს. ალ-ბაშირი სახელმწიფოს პირველი მოქმედი ლიდერი იყო, რომელზეც დაპატიმრების სანქცია გაიცა.2011 წლის ივნისში ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის დაკავების ორდერი გაიცა. ამ დროს ქვეყანაში მის მომხრეებსა და ოპოზიციას შორის სამოქალაქო ომი მიმდინარეობდა. კადაფი საბრალდებო სკამზე ვერ მოხვდა, რადგან ის 2011 წლის ოქტომბერში ამბოხებულებმა დაიჭირეს, სასტიკი მეთოდებით გაუსწორდნენ და სიკვდილით დასაჯეს.

"ისე ჟღერს, თითქოს, ბატონი კობახიძე რუსეთის გამარჯვებას გულშემატკივრობს და ჩემი აზრით, ეს სამარცხვინოა"

1676017301

"ბოლო 1-2 კვირა რომ ავიღოთ, არცერთი დასახლებული პუნქტი არ აუღია უკრაინულ მხარეს და მინიმუმ ბოლო 1 კვირაში, ათამდე დასახლებული პუნქტი აიღო რუსულმა მხარემ. ეს აჩვენებს რომ უპირატესობა ამ ეტაპზე, აქვს რუსულ მხარეს.კობახიძემ თქვა, რომ ბოლო ორი კვირის მოცემულობით, ფრონტზე უპირატესობა რუსეთს აქვს, რადგან უკრაინას ამ დროის განმავლობაში არცერთი დასახლებული პუნქტი "არ აუღია". საერთო ჯამში, ომის დაწყებამდე რუსეთს ოკუპირებული ჰქონდა ყირიმი და დონბასის ნაწილი. დღეს რუსეთს ოკუპირებული აქვს ხერსონის 80%, ასევე ხარკოვის ოლქის ნაწილი და ზაპოროჟიეს ოლქის 80%".ვაშინგტონში კობახიძის ამ ნათქვამმა გაურკვევლობა გამოიწვია. ჯონ ჰერბსტი, „ატლანტიკური საბჭოს“ ევრაზიის პროგრამის დირექტორი, „ამერიკის ხმასთან“ საუბარში ამბობს, რომ „უცნაურია, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ქვეყანაში პოლიტიკოსი აკეთებდეს განცხადებებს მოსკოვის თავდასხმის შესახებ ბახმუტთან დაკავშირებით და „გლობალური ომის პარტიაზე“ საუბრობდეს, რაც კრემლს ახარებს. რა არის ამის მიზანი?“კობახიძის თქმით, იზრდება ზოგიერთი ძალის ინტერესი, "საქართველო იყოს ჩართული სამხედრო კონფლიქტში". მმართველი პარტიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ "ამის უკან ვიღაცისთვის რაღაც ობიექტური ინტერესი შეიძლება არსებობდეს".ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ ვის აქვს ეს ინტერესი, კობახიძემ არ დააკონკრეტა ქვეყნები და თქვა, რომ "დავარქვათ გლობალური ომის პარტია. ვიცით ჩვენ, ამის უკან ვინ და რა იგულისხმება, მაგრამ ამას ბოლომდე არ დავარქმევთ სახელს. გლობალური ომის პარტიას ვამბობთ, რათა არ დავუპირისპირდეთ კონკრეტულ სახელმწიფოს".მართალია, კობახიძეს არ განუმარტავს ვის, ან რას გულისხმობდა „გლობალური ომის პარტიაში“, თუმცა ამ განცხადებაზე პასუხად, ამერიკის დედაქალაქში ამბობენ, რომ "ერთადერთი „ომის პარტია“ ახლანდელ კონფლიქტში პუტინი და რუსეთი არიან, რომლებმაც სისასტიკეები და ომის დანაშაულები ჩაიდინეს უკრაინაში. ქართველებს ძალიან კარგად ესმით, რუსეთის აგრესია რას ნიშნავს კრემლის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის და მიმდინარე ოკუპაციის, საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთისა და ცხინვალის, ნაბიჯ-ნაბიჯ არალეგალური ანექსიის გათვალისწინებით“. „გერმანიის მარშალის ფონდის“ უფროსი მკვლევრის ჯონათან კაცის ამ განცხადებას ეთანხმება დენიელ ფრიდიც.ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი გამოცდილების მქონე ყოფილი დიპლომატი დენ ფრიდი ირაკლი კობახიძის განცხადებას „დაუსაბუთებელს“ უწოდებს.„ომის პარტია“ ნამდვილად არსებობს უკრაინის წინააღმდეგ. მას პუტინი მართავს. მან დაიწყო და აგრძელებს ამ ომს. არსებობს იმ ადამიანების კოალიცია, თუ გნებავთ პარტია, რომლებიც უკრაინას მხარს უჭერენ გადარჩენისთვის ბრძოლაში. მათი უმეტესობა საქართველოს უჭერდა მხარს 2008 წელს. ნუთუ ირაკლი კობახიძე ფიქრობს, რომ მაშინ შევცდით? რადგან ახლა ისე ჩანს, რომ ის ჩვენს უკრაინისადმი მხარდაჭერას ეწინააღმდეგება“, - ამბობს ფრიდი.ირაკლი კობახიძეს, საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმაც უპასუხა და თქვა, რომ მმართველი პარტიის, "ქართული ოცნების" გზავნილები ყველა პარტნიორი ქვეყნის სახელმწიფო ლიდერის განცხადებებთან წინააღმდეგობაშია. პრეზიდენტის თქმით, "ჩვენი დეფეტიზმი [დამარცხების მიღება ბრძოლის გარეშე] უნისონშია მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ნარატივთან".უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა და ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა არაერთხელ უწოდეს ბრალდებას საქართველოს ომში ჩათრევის შესახებ აბსურდული. ნარატივი, რომელსაც ვაშინგტონში „რუსულს“ უწოდებენ, საქართველოში გარკვეული დროის განმავლობაში შესუსტდა, თუმცა ირაკლი კობახიძის განცხადებამ, რომ იზრდება ზოგიერთი ძალის ინტერესი, "საქართველო იყოს ჩართული სამხედრო კონფლიქტში", ვაშინგტონში ეს განხილვები განაახლა.ამერიკელი მკვლევრები და ყოფილი დიპლომატები, ვინც საქართველოს და რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს კარგად იცნობენ და სხვადასხვა ადმინისტრაციის დროს, საქართველოს საკითხებზე მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდნენ, ამბობენ, რომ საქართველოს ომში ჩართვა არავის სურს, განსაკურებით კი ამერიკას.„თავიდანვე ვამბობდი და ძალიან ნათელია, რომ არავინ, საერთოდ არავინ არ ცდილობს საქართველოს რუსეთსა და უკრაინას შორის ომში ჩართვას. საერთოდ არავინ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკანასკნელი, რაც სურს ისაა, რომ ეს ომი გაფართოვდეს და სხვა ქვეყნებიც მოიცვას. ასე რომ, ეს ისეთი სასაცილო განცხადებაა, რომ საკუთარი თავის უნდა რცხვენოდეს და ამ სასაცილო განცხადებებს თავი უნდა დაანებოს“, - ამბობს დევიდ კრამერი.დენიელ ფრიდი კი განმარტავს, რომ უკრაინის მხარდაჭერა და ამის საქართველოსგან მოთხოვნა ომში ჩართვას არ უტოლდება: „არავის სურს, რომ საქართველო კვლავ რუსეთის აგრესიის მსხვერპლი გახდეს. მაგრამ, საქართველოს მეგობრები იმედოვნებენ, რომ საქართველოს ლიდერები შეძლებენ სიმართლე თქვან უკრაინის სიცოცხლისთვის ბრძოლის შესახებ“.ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში კრემლიდან საქართველოს მთავრობისადმი შერბილებული განცხადებები ისმის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 18 იანვარს, გამართულ ბრიფინგზე შეაქო საქართველოს მთავრობა „ვაჟკაცობისთვის“, რომ დასავლეთის ზეწოლის მიუხედავად, არ უერთდება რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს. მალევე სერგეი გავრილოვმა, თქვა, რომ საქართველო-რუსეთს შორის სრული დიპლომატიური ურთიერთობები უნდა აღდგეს.კრემლში დაიწყო საუბარი მოსკოვსა და თბილისს შორის პირდაპირი ფრენების აღდგენის შესახებაც, რასაც მმართველი პარტიის წევრებს შორის წინააღმდეგობა არ მოჰყოლია. ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციით და რუსეთის რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის, ვლადიმირ ჯაბაროვის, მტკიცებით კი, ფრენების აღდგენის შესახებ საუბარი საქართველომ დაიწყო. 

"მე-9 მოწვევის პარლამენტარებმა საქმიანობა სახელმწიფო საწარმოებში გააგრძელეს"

1675158213

“მბრუნავი კარის” პრინციპი ფართოდ გავრცელებული  ტერმინია, რომელიც ყოფილი თანამდებობის პირების კერძო სექტორში გადასვლას გულისხმობს, ან პირიქით. სხვა სიტყვებით, ეს არის შემთხვევა, როდესაც ბიზნესელიტები მოდიან პოლიტიკაში და თანამდებობის პირები პოლიტიკიდან მიდიან ბიზნესში. მბრუნავი კარის პრინციპი ზრდის კორუფციის რისკებს საჯარო სექტორში.“ფლანგვის დეტექტორმა” გადაწყვიტა შეესწავლა მე-9 მოწვევის პარლამენტის ის წევრები, რომლებიც არ მოხვდნენ X მოწვევის პარლამენტში. საინტერესოა, რომ საპარლამენტო მანდატის დასრულების შემდეგ, რამდენიმე მათგანმა აქტიურად გაგრძელა სახელმწიფო საწარმოებსა თუ სტრუქტურებში საქმიანობა.“ფლანგვის დეტექტორი” გთავაზობთ იმ პარლამენტართა ტოპ ხუთეულს, რომლებმაც საქმიანობა სახელმწიფო საწარმოებში განაგრძეს. ესენი არიან: ვანო ზარდიაშვილი, ზაქარია  ქუცნაშვილი, ალექსანდრე (ნუკრი) ქანთარია, ლერი ხაბელოვი და კარლო კოპალიანი.ვანო ზარდიაშვილივანო ზარდიაშვილი საპარლამენტო მანდატს 2016-2019 წლებში ფლობდა. იგი IX მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო. ვანო ზარდიაშვილს საპარლამენტო მანდატი 2019 წლის 12 ნოემბერს შეუწყდა და მალევე, 2 დღეში, შპს ენერგოტრანსის გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. შპს ენერგოტრანსი 2002 წლიდან სახელმწიფო საწარმოს წარმოადგენს.აღნიშნულ თანამდებობაზე, მხოლოდ თვენახევრის განმავლობაში (14.11.2019- 31.12.2019) მისმა სახელფასო შემოსავალმა 22,307 ლარი შეადგინა, მაშინ როდესაც დეპუტატის თანამდებობაზე ყოფნისას მისი წლიური შემოსავალი დაახ. 42,585 ლარი იყო. შესაბამისად, ნათელია დეპუტატის მანდატის დატოვა და ახალ თანამდებობაზე დანიშვნა, 2019 წელს, ვანო ზარდიაშვილისთვის ბევრად სარფიანი გამოდგა.ამჟამად ვანო ზარდიაშვილი იურიდიულ, გარემოს დაცვის, სოციალურ და ნებართვების საკითხებში სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის” დირექტორის თანამდებობას იკავებს. 2020 წლიდან იგი სსე-ის მმართველი საბჭოს წევრი იყო.სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა” სახელმწიფო საწარმოა. სსე-ს აქციების სრულ პაკეტს სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“ ფლობს, ხოლო ორგანიზაციის მართვის უფლება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აქვს გადაცემული.ზაქარია ქუცნაშვილიზაქარია ქუცნაშვილმა საპარლამენტო მანდატი პირველად 1999 წელს, V მოწვევის პარლამენტში მიიღო. ამის შემდეგ, 2012-2016 წლებში ზაქარია ქუცნაშვილი ფრაქცია “ქართული ოცნების” თავმჯდომარე და VIII მოწვევის პარლამენტის წევრიც გახდა. ბოლოს კი უკვე “ქართული ოცნების” წევრის სტატუსით, 2016-2019 წლებში, IX მოწვევის პარლამენტის წევრიც იყო.აღსანიშნავია, რომ პარლამენტის წევრობის პარალელურად, ზაქარია ქუცნაშვილი წილებს ფლობდა სხვადასხვა კომპანიაში. მაგალითად, საჯარო რეესტრის ამონაწერის თანახმად, ქუცნაშვილი 2019 წლამდე შპს K&K consulting-ის 60%-იანი წილის მფლობელი იყო, დღეს კი ამავე კომპანიის დირექტორის თანამდებობას იკავებს. ზაქარია ქუცნაშვილი აღნიშნულ კომპანიაში იურისტის თანამდებობასაც იკავებდა.საინტერესოა ის ფაქტი, რომ პარლამენტიდან წასვლის შემდეგ, ზაქარია ქუცნაშვილი შპს გარდაბნის თბოსადგურის დირექტორის მოადგილედ დაინიშნა. კომპანია საქართველოს ელექტროსისტემის მთავარი შემადგენელი ნაწილია და განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაში.შპს გარდაბნის თბოსადგური გარდაბანში მდებარე კომბინირებული ციკლის თბოსადგურს მართავს. საჯარო რეესტრის ბოლო ამონაწერის თანახმად, კომპანიას ჰყავს სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის თავმჯდომარე სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდია, ხოლო წევრები - გიორგი გორგასლიძე და თემურ ჭინჭარაული. გენერალური დერექტორის თანამდებობას თამაზ დემინაშვილი იკავებს. აღსანიშნავია, რომ კომპანიის 49,092%-იანი წილის მფლობელი საპარტნიორო ფონდია, ხოლო 50,098%-ს სააქციო საზოგადოება ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ფლობს.“ფლანგვის დეტექტორი” შეეცადა, გარდაბნის თბოსადგურს ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით დაკავშირებოდა, თუმცა მათ ჩვენს არც ერთ ზარს არ უპასუხეს. შესაბამისად, უცნობია, ზაქარია ქუცნაშვილი დღემდე იკავებს თუ არა აღნიშნულ თანამდებობას.ალექსანდრე (ნუკრი) ქანთარიაალექსანდრე (ნუკრი) ქანთარია 2012-2020 წლებში VIII და IX მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო. დეპუტატის თანამდებობაზე მისი წლიური შემოსავალი 45 ათას ლარს აღემატებოდა.  ყველაზე მეტი ანაზღაურება კი 2017 წელს მიიღო 60,285 ლარის ოდენობით. ნუკრი ქანთარიამ, მსგავსად სხვა ყოფილი დეპუტატებისა, დეპუტატის მანდატის შეწყვეტის შემდგომ საქმიანობა სახელმწიფო დაწესებულებაში გააგრძელა. 2021 წელს შევსებული ფინანსური დეკლარაციის მიხედვით, მან დეპუტატის მანდატის (01.01.2020-10.12.2020) შეწყვეტიდან 4 დღეში  საქმიანობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გააგრძელა, მოწვეული ექსპერტის თანამდებოზე, სადაც 17 დღეში მისმა ანაზღაურებამ 1,957 ლარი შეადგინა.2022 წლის 1 აგვისტოდან ნუკრი ქანთარია ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია. აღნიშნულ თანამდებობაზე მისი თვიური შემოსავალი 6000 ლარია. საინტერესოა, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელის პოზიციაზე ანაზღაურება ორჯერ გაიზარდა მას შემდეგ, რაც თანამდებობა ნუკრი ქანთარიამ დაიკავა. 2021 წლის მონაცემების მიხედვით სამხატვრო ხელმძღვანელის პოზიციაზე ანაზღაურება 2940 ლარს შეადგენდა.ლერი ხაბელოვილერი ხაბელოვი საქართველოს VIII და IX მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო 2012-2016 და 2016-2020 წლებში.მისი ბოლო, 2021 წლის დეკლარაციის მიხედვით, ლერი ხაბელოვი ბიზნესსაქმიანობითაც იყო დაკავებული. მაგალითად, საჯარო რეესტრის 2019 წლის მონაცემების თანახმად, ხაბელოვი 26%-იან წილს ფლობდა შპს თაკვერში. ამავე წლის მონაცემებით, ის 20%-იან წილს ფლობდა შპს სამეგობროში, რომლის იურიდიული მისამართიც თბილისის აეროპორტია. საინტერესოა, რომ ამავე კომპანიის 20%-იან წილს შპს ავიასერვისი 2000 ფლობს. შპს ავიასერვის 2000-ს კი თავის მხრივ ორი მეწილე ჰყავს, შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება და შპს თაკვერი, ანუ მეორე კომპანია, რომელთანაც ლერი ხაბელოვი არის დაკავშირებული. აღსანიშნავია, რომ ინფორმაცია 2019 წლის შემდეგ არც ერთი კომპანიის შესახებ აღარ განახლებულა.საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ლერი ხაბელოვი უკვე მესამე ვადით იკავებს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის პოზიციას. პირველად ამ თანამდებობაზე 2012 წელს დაინიშნა, 2016 წელს ის მეორე ვადით აირჩიეს, მესამედ კი 2020 წელს. ლერი ხაბელოვი ა(ა)იპ-ის აღმასრულებელი კომიტეტის თავმდჯომარის პოზიციას პარლამენტის წევრობის პარალელურად იკავებდა.კარლო კოპალიანიკარლო კოპალიანი 2012-2020 წლებში საქართველოს პარლამენტის სამი მოწვევის (VII, VIII, IX)  წევრი იყო. კარლო კოპალიანი 2020 წლის 21 იანვრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობას იკავებს. ფინანსური დეკლარაციის მიხედვით, მისი შემოსავალი ამ თანადებობაზე 2020 წელს 45,692 ლარს შეადგენდა.აქვე საინტერესოა, რომ კარლო კოპალიანი საპარლამენტო მანდატის  დასრულებამდე (05.02.2020)  ერთი თვით ადრე საქართველოს პარლამენტის მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობას იკავებდა, სადაც ამავე წელს ანაზღაურების სახით 7680 ლარი მიიღო. ამ თანამდებობაზე მან საკუთარი შვილი ალექსანდრე კოპალიანი ჩაანაცვლა, რომელიც თანამდებობას 2019 წელს  6 თვით იკავებდა (16.06.2019- 31.12.2019).აქვე აღსანიშნავია, რომ ხუთივე დეპუტატი საარჩევნო ბლოკს: ქართულ ოცნება- დემოკრატიულ მოძრობას წარმოადგენდა", - აღნიშნულია ინფორმაციაში.