"შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ კანონპროექტს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა.

კანონპროექტის მომხრე 75 დეპუტატი იყო, 23 წინააღმდეგი. 

"კანონპროექტის თანახმად ზუსტდება „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ კანონით გათვალისწინებული ამკრძალავი ხასიათის ღონისძიებები. კერძოდ, კანონპროექტით შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეებს ეკრძალებათ მოაწყონ დროებითი კონსტრუქცია, თუ მისი მოწყობა: ა) საფრთხეს უქმნის შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეებს ან სხვა პირებს; ბ) ხელს უშლის პოლიციის მიერ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას; გ) იწვევს საწარმოს, დაწესებულების ან ორგანიზაციის ნორმალური ფუნქციონირების შეფერხებას; დ) შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარებას არ უკავშირდება".

კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორის, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის გივი მიქანაძის განცხადებით, ცვლილებების საფუძველი გახდა 2023 წლის 18 სექტემბერს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური განცხადება, თითქოს ოქტომბერ-დეკემბერში ქვეყანაში "დესტრუქციული ქმედებები" იგეგმება.

"ქართული ოცნების" მორიგ რეპრესიული კანონპროექტს ოპონენტებმა უკვე უწოდეს რუსული კანონი ნომერი 2, რადგან ამ კანონპროექტით, მნიშვნელოვნად იზღუდება გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება და  მთელ რიგ აკრძალვებს აწესებს დემონსტრანტებისთვის.