მზად უნდა ვიყოთ მეორე ტალღისთვის. იმისათვის, რომ სახელმწიფომ შეძლოს ქვეყნის მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა, ვაცხადებ საგანგებო მდგომარეობას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე!
მზად უნდა ვიყოთ მეორე ტალღისთვის. იმისათვის, რომ სახელმწიფომ შეძლოს ქვეყნის მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა, ვაცხადებ საგანგებო მდგომარეობას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე!

A+ A-

17:39 21/03/2020

საქართველოს პრეზიდენტი